ПочетакО друштвуPress ClippingПризнањаИздаваштвоДечји хорГалеријеАрхиваКонтакт

ПРИЈАТЕЉИ ХОРА

Успенски храм Панчево

Град Панчево

Српска православна црква

Музичка школа "Јован Бандур", Панчево

Панчевац, недељни лист

РТВ Панчево

 

 

KOНTAKT / CONTACT US

 

Панчевачко српско црквено певачко друштво
Serbian Church Singing Society of Pančevo

Dimitrija Tucovića 8
26000 Pančevo
Serbia

Tel./Fax:     +381 13 353 507
Е-mail: choir.pscpd@gmail.com

Жиро рачун:  ОТП Банка Србија, АД Нови Сад, Филијала Панчево
325-9500700013540-24

УПРАВНИ ОДБОР
Панчевачког српског црквеног певачког друштвa

MANAGING BOARD OF THE CHOIR

Председник УО / Chairman 
Srđan Miković
Mobil.: +381.66.888.7001
Е-mail: mikovic.srdjan@gmail.com

Почасни председник УО / Chairman of Honour
Božidar E. Marošan
Mobil.: +381.66.888.7001
Е-mail: bmarosan@gmail.com

Члан УО / Member of the MB
Старешина Светоуспенског храма, Протонамесник
Otac Radoslav Milanović
Тел./Fax: +381.13.353.507

Уметнички руководилац и диригент / Art Director and Conductor
Vera Carina
Mobil.: +381.66.353.770
Е-mail: veracarina1963@gmail.com

Хоровођа дечијег хора / Children Choir's Conductor
Borjana Stražmešterov
Mobil.: +381.64.852.5029
Е-mail: borjana.strazmesterov@gmail.com 

Потпредседник УО / Vice Chairman
Kosta Subotić
Mobil.: +381.66.888.7032
Е-mail: kosta.subotic@messer.rs  

Секретар УО / Secretary 
Ivana Abramović
Mobil.: +381.64.2020.753
Е-mail: ivanaabramovic@live.com

Благајник УО / Accountant
Eleonora Tadić
Mobil.: +381.66.888.7020
Е-mail: etadic@yahoo.com

Члан УО / Member 
Irena Đurić
Mobil.: +381.66.888.7044
Е-mail: irenadjuricpa@yahoo.com  

Члан УО / Member 
Violeta Borojev
Mobil.: +381.66.888.7066
Е-mail: mibor@open.telekom.rs  

Члан УО / Member 
Nemanja Vujić
Mobil.: +381.66.888.7010
Е-mail:kubasti@gmail.com

Члан УО / Member 
Damir Prašnikar
Mobil.: +381.62.446.023
Е-mail: damirprasnikar@gmail.com

 

Српска православна црквена општина Панчево
Serbian Orthodox Parish of Pančevo

Tel./Fax: +381 13 353 507
Dimitrija Tucovića 8
26000 Pančevo
Srbija